Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

Rondleidingen

13 juli 2022

Eind juni ontvingen we de klankbordgroep tijdens een informele bijeenkomst. Een paar dagen erna ontvingen we voor een werkbezoek ook betrokken ambtenaren bij het project. Een groep die bestond uit een mix van mensen van het ministerie van IenW (opdrachtgever), de provincie Zuid-Holland en gemeente Krimpen a/d IJssel. Beide groepen kregen na een korte presentatie een rondleiding over het terrein onder leiding van adviseur Arthur van de Velde en omgevingsmanager Marco Endert. Daarbij kregen de groepen een mooi beeld van alle voorbereidingen die al getroffen zijn in de aanloop naar de uitvoeringsfase.

Rondleiding KBG

Werkbezoek ambtenaren

 

Adviesbrief DCMR beschikbaar: instemming monitoringsrapport IBC maatregel 2021

27 juni 2022

De DCMR heeft via een adviesbrief hun reactie laten weten op de melding van 13 april 2022 over de locatie Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel. De DCMR geeft in haar adviesbrief aan dat het monitoringsrapport voldoet aan het bodemsaneringsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Ook heeft de DCMR aangegeven wat er nodig is bij de volgende monitoringsronde in tijd en werkzaamheden.

DSC06733 01Aanleiding adviesbrief
In de melding van 13 april 2022 heeft het ministerie van IenW gevraagd om het rapport “Monitoring IBC-maatregel januari – december 2021 Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel” van 6 april 2022 te beoordelen. Dit rapport is opgesteld door Geofoxx-TTE.

Behandeling DCMR
De melding is door de DCMR behandeld onder Zaak 1272041 en is geregistreerd bij Wbb code AA054200563.

Meer lezen?
De uitgebreide adviesbrief en het monitoringsrapport zijn op deze website beschikbaar in het overzicht monitoringsrapportages.

Damwanden voldoende robuust voor komende 50 jaar

14 april 2022

Het voormalige EMK-terrein in de Krimpense Stormpolder is eind jaren 80 grondig ingepakt. Als onderdeel van deze isolatie is destijds een stalen damwand geplaatst, langs de Sliksloot en de Hollandsche IJssel. Deze damwand functioneert nog altijd naar behoren en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek door aannemer Dura Vermeer en een review hierop door Deltares en Ingenieursbureau Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jeroen websiteIsoleren, beheersen en controleren

Jeroen van den Nouweland, projectleider bij Ingenieursbureau Krimpenerwaard, weet veel van de damwanden rondom het voormalige EMK-terrein. Hij vertelt: ‘De damwanden zijn onderdeel van de IBC-methode die in de jaren 80 is toegepast. Deze afkorting staat voor isoleren, beheersen en controleren. Het terrein wordt nog altijd goed in de gaten gehouden. Vooral de grondwaterstand wordt op een kunstmatig laag niveau bemalen, en regelmatig gecontroleerd. Dat is belangrijk, want zo kunnen we voorkomen dat de druk op de wanden te hoog wordt. Ook het aanmeerverbod voor schepen en het opslagverbod direct achter de damwand dragen hieraan bij.’

Bestuurders bereiken overeenstemming over toekomst voormalig EMK-terrein in Krimpen

14 maart 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard hebben een beslissing genomen over de sanering en herontwikkeling van het voormalig EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. Het terrein wordt de komende jaren gesaneerd en herontwikkeld, wat betekent dat in 2025 ongeveer 6 hectare bedrijventerrein ter beschikking komt. De komende tijd wordt het plan hiervoor verder uitgewerkt. Dat biedt perspectief aan ondernemers in Krimpen aan den IJssel en de regio.

Bestuurlijk overleg verplaatst naar 10 maart

7 maart 2022

Vanwege een ingelast overleg tussen ministeries over de situatie in Oekraïne is het bestuurlijk overleg dat dinsdag gepland is verplaatst naar donderdag a.s.

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only