Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

Kun je PFAS afbreken? Dat bestuderen onderzoekers op de Stormpolderdijk

PFAS onderzoek18 juli 2023

Deltares en onderzoeksinstituut KWR zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat begonnen met een onderzoek naar de zuiveringsmogelijkheden voor PFAS bij de bodemsanering van het EMK-terrein. Gezamenlijk zoeken ze naar nieuwe technieken om deze chemische stoffen af te breken en vast te leggen. In deze fase zijn ze vooral bezig met laboratorium onderzoek. ‘Hier komt kennis vrij die we in de toekomst misschien ook in de rest van Nederland kunnen gebruiken.’ Om de technieken in de praktijk te testen is het voormalig EMK-terrein voor hen een interessante testlocatie vanwege de langdurig waterzuivering die op het terrein plaatsvindt’.

Vacature klankbordgroep die ondernemersgroep vertegenwoordigt

Marianne18 juli 2023

Marianne de Wild heeft aangegeven de klankbordgroep te gaan verlaten. Ze heeft de afgelopen vijf jaren met veel plezier en betrokkenheid de ondernemers vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Daarin fungeerde ze als vertegenwoordiger van de ondernemers rond het terrein Stormpolderdijk en als schakelpunt naar de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel. We vinden het jammer dat ze afscheid neemt, maar begrijpen haar overwegingen. Met het vertrek van Marianne doen we via deze weg een oproep aan alle ondernemers in de Stormpolder: Wie wil zich inzetten om de ondernemers te vertegenwoordigen in de klankbordgroep nu de uitvoeringsfase er aan komt?

Werkzaamheden zaterdag 8 juli

Draineermachine7 juli 2023

A.s. zaterdag 8 juli zal gewerkt worden op het laag gelegen deel van de Stormpolderdijk. Door een storing aan de machine hebben we de afgelopen dagen geen verticale drainage kunnen aanbrengen. Om de planning te kunnen halen wordt er zaterdag doorgewerkt. De werkzaamheden veroorzaken geen geluidsoverlast of overige hinder. 

Ontgravingshal in miniatuur helpt bij voorbereiden en voorlichten

interview Marco3 juli 2023

Op het eerste gezicht lijkt het wel speelgoed: de miniatuurversie van de ontgravingshal, waar straks de bodemsanering van het voormalige EMK-terrein gaat plaatsvinden. Er staan shovels, kiepwagens en graafmachines – allemaal in een schaal van 1 op 50. Maar dit schaalmodel is niet om mee te spelen: het helpt de aannemer om de sanering eerst ‘droog’ de logistiek en communicatie te oefenen. En om geïnteresseerden uit te leggen hoe de werkzaamheden er straks uit komen te zien. Een soort ‘virtual reality’ waarmee het een stuk tastbaarder wordt dan alleen op papier.

De maquette van de hal is 3 meter lang en 1 meter breed. Daarmee is ‘ie 50 keer kleiner dan de echte hal waar de sanering van het voormalige EMK-terrein gaat plaatsvinden. Toch geeft de miniatuurversie een goed beeld van de situatie tijdens de sanering.

Beschikking DCMR uitvoeringsplan gepubliceerd

EMK UP14 juni 2023

De provincie Zuid-Holland heeft op 12 juni 2023 de beschikking van de DCMR Milieudienst Rijnmond voor het Uitvoeringsplan 2.0 Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein) gepubliceerd. In de beschikking geeft de DCMR Milieudienst Rijnmond aan dat het uitvoeringsplan past binnen het raamsaneringsplan EMK en invulling geeft aan de uitvoering van de bodemsanering.

Aanleiding

Het vernieuwde uitvoeringsplan is door de opdrachtgever het ministerie van IenW op 18 april 2023 ingediend bij het bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland. In deze melding heeft het ministerie van IenW gevraagd om het Uitvoeringsplan 2.0 Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein) te Krimpen aan den IJssel te beoordelen en een beschikking af te geven. Dit uitvoeringsplan is opgesteld door DuraVermeer en het ministerie van IenW.

Bij de melding zijn ingediend:

  • een meldingsformulier met kadastrale tekening met de contour van de sanering;
  • het rapport "Uitvoeringsplan Bodemsanering 2.0 Bodemsanering, Bouwrijp maken, Verbeterde damwandconstructie, Beheersfase en Nazorg - EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel" versie 2.0 van 15 december 2022 met kenmerk 02R17197-0005 C18001.

Behandeling DCMR

Bij ernstige bodemverontreiniging zoals op het voormalig EMK-terrein beslist het bevoegd gezag over een saneringsplan. DCMR Milieudienst Rijnmond voert deze taak namens het bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland uit in het kader van de Wet bodembescherming. De melding is door de DCMR Milieudienst Rijnmond behandeld onder Wbb locatiecode AA054200563, met zaaknummer 2089644.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar maken tegen deze beschikking. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van de provincie Zuid-Holland. Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze (zie artikelen 3:41 en 3:42 Awb) is bekendgemaakt.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • dagtekening;
  • het kenmerk van de beschikking 2089644 waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. De DCMR Milieudienst handelt de bezwaren af en heeft daarom een kopie nodig van het bezwaarschrift. Deze dient verstuurd te worden naar: DCMR Milieudienst Rijnmond, bureau Bodem, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM.

Bovenstaande stappen met betrekking tot het indienen van een bezwaar staan ook beschreven bij Bezwaar tegen beslissing provincie - Provincie Zuid-Holland.

De beschikking en het uitvoeringsplan 2.0 zijn op deze website beschikbaar in het overzicht Saneringsplan/Uitvoeringsplan.

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Planning

30 mei 2023 - 22 dec 2023
Werkzaamheden laag gelegen deel

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only