Skip to main content

Monitoringsrapportages

Huidige IBC-systeem Stormpolderdijk

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juni 2019 de verantwoordelijkheid voor de IBC-maatregel overgenomen van de DCMR. Het ministerie van IenW is opdrachtgever voor de uitvoering en de monitoring (controle) van de maatregel. Dura Vermeer verzorgt de uitvoering van de IBC-maatregel (beheersen door het onttrekken en zuiveren van grondwater) sinds juni 2019. Dura Vermeer heeft het IBC-systeem toen overgenomen van de toenmalige aannemer (Strukton). In de zomer van 2020 heeft het Ministerie van IenW besloten om de start van de sanering uit te stellen en een heroriëntatie uit te voeren. Dit resulteert in een latere dan voorziene start van de sanering en het langer in stand houden van de IBC-maatregel dan voorzien.

Sinds juni 2019 heeft Dura Vermeer in een aantal aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het aanbrengen van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie.
  • Het vervangen van de onttrekkingspompen.
  • Het ophogen van de cement-bentonietwand aan de zuidkant van de locatie.et aanbrengen van een interceptiedrain buiten de locatie aan de zuidkant. De onttrekkingsfilters en leidingwerk zijn niet aangepast.

De werking van het IBC-maatregel wordt gecontroleerd door:

  • Het monitoren van de grondwaterstanden langs de damwand.
  • Het monitoren van de onttrekkingsdebieten.
  • Het monitoren van de werking van de waterzuivering door middel van analyses van het effluent.
  • De jaarlijkse monitoring van de waterkwaliteit zowel binnen als direct buiten de IBC-maatregel.

De werking en controle daarop is vastgelegd in jaarrapportages. 

Overzicht monitoringsrapportages

Hieronder vindt u een overzicht van alle monitoringsrapportages:

pdf2024-05-17 DCMR beoordelingsbrief Stormpolderdijk (monitoring 2023)

pdf2024-03-29 Rapportage monitoring IBC-maatregel 2023

 pdf2023-06-05 DCMR beoordelingsbrief Stormpolderdijk (monitoring 2022)

pdf2023-03-20 Rapportage monitoring IBC maatregel 2022

pdf2022-06-23 DCMR adviesbrief Stormpolderdijk (monitoring 2021)

pdf2022-04-06 Rapportage monitoring IBC-maatregel 2021.pdf

pdf2021-08-18 DCMR adviesbrief Stormpolderdijk (monitoring 2019-2020)

pdf2021-07-15 Rapportage monitoring IBC-maatregel juni 2019 -december 2020

pdf2019-06-26 Briefrapport jaar 2018 tm mei 2019 toezicht EMK-terrein

pdf2018-02-05 Briefrapport jaar 2017 toezicht EMK-terrein

pdf2017-02-27 Briefrapport jaar 2016 toezicht EMK_terrein

pdf2016-01-29 Briefrapport jaar 2015 toezicht EMK-terrein

pdf2015-02-16 Briefrapport jaar 2014 toezicht EMK-terrein

pdf2014-03-03 Briefrapport jaar 2013 toezicht EMK terrein

pdf2013-04-12 Briefrapport jaar 2012 toezicht EMK terrein

pdf2012-01-19 Jaarrapportage 2011 toezicht EMK-terrein

pdf2011-01-20 Jaarraportage 2010 toezicht EMK-terrein

pdf2010-03-03 Jaarrapportage 2009 toezicht EMK-terrein

pdf2009-03-12 Jaarraportage 2008 toezicht EMK-terrein

pdf2008-04-10 Rapportage grondwaterbeheersing EMK terrein 2007

pdf2007-02-07 Rapportage grondwaterbeheersing EMK terrein 2006

pdf2006-04-21_Beschikking_Wbb_EMK-terrein 2006

pdf2006-01-23 Rapportage grondwaterbeheersing EMK terrein 2005

pdf2005-01-21 Monitoring grondwaterpeil 2004 v h vm EMK terrein

pdf1997-03-21 Rapportage nul-situatie milieuhygiënische kwaliteit grondwater

pdf1993-01-07 Rapportage controlewerkzaamheden EMK-terrein

pdf1992-09-01 Rapportage controle werkzaamheden EMK terrein