Skip to main content

Dit is Stormpolderdijk

30 september 2022

Afbeelding JasperWe blikken in de reeks Dit is Stormpolderdijk terug op de informatieavond en maken tegelijk kennis met Jasper Baas, de nieuwe projectleider bij de gemeente. 

De informatieavond Stormpolderdijk trok maandag 12 september een uiteenlopende groep bezoekers aan. Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden konden de conceptplannen voor de sanering en herontwikkeling van het voormalige EMK-terrein inzien. Diverse specialisten stonden klaar om te vertellen hoe het terrein de komende jaren op een veilige manier wordt getransformeerd.

In ontmoetingscentrum De Tuyter in Krimpen aan de IJssel werden bezoekers aan de hand van thematafels geïnformeerd over de plannen. De eerste tafel stond in het teken van het uitvoeringsplan. Bezoekers konden hier als eersten het volledige conceptuitvoeringsplan inzien en er vragen over stellen. Daarin staat hoe we de bodemsanering precies gaan uitvoeren. Het conceptplan ligt inmiddels ook online ter inzage.

Verbetering van de damwand

Bij tafel 2 gaf aannemer Dura Vermeer meer informatie over de verbetering van damwandconstructie. Vanaf begin oktober wordt de complete verankering van de damwanden vernieuwd. Bezoekers konden er een voorbeeld zien van een groutanker: een schroefinjectieanker. Het voorbeeld had een lengte  van bijna een meter lang. Deze worden straks aangebracht om de damwandconstructie te verbeteren.

Na de bodemsanering wordt de damwand ook nog verlaagd en krijgt de strook langs de damwand een groen karakter. De damwand is vervolgens weer voldoende robuust voor de komende 50 jaar.

Uitvoering van de sanering

Op de derde tafel werden diverse technische snufjes getoond. Daarmee kan straks goed in de gaten worden gehouden of er geen verontreiniging vrijkomt in de omgeving. Speciale meetinstrumenten gaan tijdens de sanering controleren of de luchtkwaliteit in orde is. Bij tafel 4 konden geïnteresseerden zich inschrijven voor de nieuwsbrief en een informatiefolder meenemen.

‘De vaart erin’

‘Het wordt een technisch uitdagende sanering’, erkent Jasper Baas van de gemeente Krimpen aan den IJssel. ‘Tegelijkertijd is het belangrijk dat we de vaart erin houden en de sanering veilig uitvoeren.’ Baas is sinds kort als projectleider Stormpolderdijk bij het project betrokken, een rol die hij van 2014 tot 2017 ook al vervulde.

Sinds Baas in 2017 afscheid nam van het project is er wel het een en ander veranderd. ‘De sanering in het conceptuitvoeringsplan is op een aantal punten aangepast. Dat betekent concreet dat we straks mogelijk iets minder kavels kunnen uitgeven. Eind 2022 willen we inzichtelijk hebben wat precies de mogelijkheden zijn.’

Blijven communiceren

Baas behartigt in het proces de belangen van de gemeente. ‘Het rijk is verantwoordelijk voor de sanering en Dura Vermeer voert die op een veilige manier uit. Samen blijven we communiceren over wat we aan het doen zijn op het terrein – en waarom. Ik vind dat heel belangrijk. Zo kunnen we zoveel mogelijk zorgen van omwonenden wegnemen.’

Maritieme maakindustrie versterken

Waar kijkt Baas de komende jaren het meest naar uit? ‘Naar een nieuw stukje Krimpen’, antwoordt hij resoluut. ‘Dat gaat veel kansen bieden: het biedt schuifruimte voor bedrijven in de Stormpolder die uit hun jas zijn gegroeid. Maar ik zie ook mogelijkheden om bedrijven aan te trekken van buiten de Krimpense grenzen. Het zou fantastisch zijn als we de maritieme maakindustrie in de gemeente kunnen versterken. Dit terrein kan daar een bijdrage aan leveren.’