Skip to main content

Frisse start Dura Vermeer in 2022

10 januari 2022

Na een periode van kerstvakantie is DuraVermeer vandaag weer gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Voor de kerst waren we al bezig met het voorbereiden van de kabel- en leidingstrook in verband met de aanleg van de 10 KV stroomkabels. Met behulp van een graafmachine ongraven we de leidingsleuf en verwijderen we de AVI-slakken. Daarna wordt de sleuf aangevuld met aanvulzand. Daar gaan we nu mee verder. Tot eind februari zijn we bezig met het verder bouwrijp maken van het terrein. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden verwachten we geen overlast voor omwonenden.

Daarnaast wordt de komende 2 weken gezocht naar ondergrondse obstakels zoals funderingsresten van oude woningen of bedrijfspanden. Hiervoor is het nodig dat het terrein wordt ‘doorgeprikt’. Voor de plaatsbepaling van mogelijk aanwezige objecten zal een graafmachine een stalen H-balk in de grond trillen. Na vaststelling van locatie en objecten worden deze in een later stadium verwijderd.

Geluidsoverlast opsporing ondergrondse obstakels

Bij deze zoektocht is er voor de omgeving wel enige geluidsoverlast te verwachten.