Planning voor website versie 20210923

Werkzaamheden bouwrijpmaken fase 2
Van Maandag, 15 November 2021 -  08:00
Tot Woensdag, 22 December 2021 - 17:00
 
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fasen:

 

  1. Voorbereidende werkzaamheden (15-11-2021 / 16-11-2021)

Opruimen werkterrein en inrichten van het werkterrein. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van klein materieel, shovel, mobiele graafmachine grondwerker.

Overlast verwacht  
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen nee
licht nee

 

  1. Verwijderen asfalt tussen Schaardijk en fase 1 bouwrijpmaken (17-11-2021/ 18-11-2021)

FreesmachineWijze van uitvoering: met behulp van een asfaltfrees zal het asfalt verwijderd worden en tijdelijk worden opgeslagen op het terrein. Het transport op locatie zal plaatsvinden met zandvrachtauto’s. Het asfalt dient verwijderd te worden om de kabel- en leidingstrook gereed te maken voor het verleggen van de 10KV stroomkabel.

Overlast verwacht  
geur nee
geluid ja
stof nee
trillingen nee
licht nee

 

Ontgraven en voorbereiden kabel en leidingstrook buiten de saneringsvakken ten behoeve van de aanleg van de 10KV stroomkabels (18-11-2021 / 22-12-2021)

Wijze van uitvoering: met behulp van een graafmachine zal de kabel- en leidingsleuf ontgraven worden en vrijgemaakt worden van AVI-slakken. Na het verwijderen van de AVI-slakken worden de sleuven aangevuld met aanvulzand. Deze leidingsleuven dienen voor de aanleg van de kabels en leidingen op het terrein.
graafmachine

Overlast verwacht  
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen nee
licht nee

 

 Tijdens de werkzaamheden worden er omgevingsmetingen uitgevoerd m.b.t. geluid en luchtkwaliteit.