Planning voor website versie 20210923

Onderzoek waterbodem langs EMK-terrein in de Hollandsche IJssel en Sliksloot
Van Woensdag, 22 September 2021 -  08:00
Tot Vrijdag, 24 September 2021 - 17:00
 
 

werkschipDe werkzaamheden worden uitgevoegd met een werkschip met boorstelling (zie foto).

Het uitvoeren van het onderzoek van de waterbodem heeft als doel om vast te stellen wat de dikte is van de sliblaag in de watergangen als mede vast te stellen of er stortsteen aanwezig is.

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen nee
licht nee